Nuku. Näe. Koe. Nauti.
Vastuullista matkailua

Kuva: iStock.com

Laavu on kestäviä matkailuvalintoja ja vastuullista elämäntapaa edistävä verkosto

Laavun verkostossa voit tutustua erilaisiin matkailu- ja vapaa-ajan palveluihin, tuotteisiin ja elämyksiin, jotka on tuotettu ja toteutettu vastuullisesti ja kestävästi. Yrityksissä toimitaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla, kunnioitetaan paikallisen väestön arvoja ja kulttuuria ja pyritään luomaan mahdollisimman aito ja alkuperäinen matkailun kokemus.

Laavu on yhteisö, joka kokoaa matkailu- ja vapaa-ajan yritykset ja palveluita käyttävät asiakkaat yhteen. Kohtaamispaikkana toimii sivusto, josta asiakkaat voivat paitsi löytää vastuulliset toimijat myös käydä keskustelua kestävästä matkailusta ja vastuullisesta elämäntavasta. Laavuun pääset mukaan, kun haluat toimia vastuullisesti.

Kuva: iStock.com

Kuva: iStock.com

Kuva: iStock.com

Kuva: iStock.com